Skip to content
Yksikään teko ei ole liian pieni

Arvot

Meistä ruoka on paljon enemmän kuin polttoainetta: se on tapa muuttaa maailmaa. Meille sillä on iso merkitys, kuinka pitkän matkan raaka-aineet ovat kulkeneet ja kuinka paljon voimme toiminnallamme pienentää ruokahävikin määrää päivittäin. Tavoitteemme on tehdä kestävät valinnat mahdollisimman helpoiksi. Sillä tavoin maailma muuttuu suupala kerrallaan.

Kannamme vastuumme ympäristön hyvinvoinnista  – esimerkiksi tarjoamalla supersuosittuja Leftover-lounaita sekä mahdollisuuden kompensoida aterian hiilipäästöt.

 

Leftover-lounas

Kaikista UniCafe-ravintoloista* voi lounasmyynnin päätyttyä ostaa Leftover-lounaita, mikäli ruokaa on jäänyt jäljelle. Leftover-lounaat myydään 7,5 dl rasiassa, voit myös ottaa oman kestorasian mukaan.

Leftover-lounas maksaa 3,00 € kun se ostetaan UniCafen take away -rasiassa ja 2,70 € ostettaessa asiakkaan omaan rasiaan (n. 7,5 dl ).

Myytävänä ovat lämpimät lounasruoat, lisukkeet ja lisäkesalaattipöydän salaatit sekä perjantaisin salaattibaarin raaka-aineet (pl. Ylioppilasaukio).

Leftover-lounaasta ei saa opiskelija-alennusta, sillä se ei täytä Kelan ateriatuen ehtoja. Leftover-lounasmyynnillä tavoittelemme ruokahävikin pienentämistä.

*UniCafeissa, joissa on erikseen opettajien ravintola, tapahtuu myynti opiskelijaravintolan puolella. Topeliaksen Leftover-myynnin hoitaa Metsätalo. UniCafen kahviloissa Leftover-myyntiä ei ole.

Compensate – hiilijalanjäljen kompensointimalli

Me UniCafessa haluamme olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Jokaisessa UniCafe-ravintoloissa voit halutessasi kompensoida lounasannoksesi hiilijalanjäljen.

Uskomme, että arjen ilmastotekojen tulisi olla helppoja toteuttaa. Siksi Compensate.

Yhdessä Compensaten kanssa voimme tarjota sinulle entistä helpompia tapoja vaikuttaa ilmaston hyvinvointiin. Yhteistyön kautta edistämme hiilinegatiivisuustavoitteen toteutumista. Sinäkin voit olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta aterioimalla jatkossakin UniCafessa.

Compensaten kautta voit kompensoida ateriasi hiilijalanjäljen helposti ja luotettavasti:
  1. Kerro kassalla, että haluat maksaa kompensointimaksun
  2. Maksu välitetään lyhentämättömänä metsityshankkeisiin
Kompensointimaksut ateriatyypeittäin:
  • Liha- & kanaruoat 0,15 €
  • Kala- & kasvisateriat 0,10 €
  • Vegaaniset ruoat 0,05 €

Hävikki

Koko Suomen ravintola-alan ruokahävikki on jopa 75–85 miljoonaa kiloa vuodessa. Noin viidennes kaikesta ravintolaruoasta päätyy Suomessa jätteeksi.

Sitoudumme minimoimaan biojätteen määrän ravintoloissamme kehittämällä uusia toimintatapoja yhdessä asiakkaidemme ja henkilökuntamme kanssa. Mittaamme biojätevaakojen avulla päivittäin jokaisessa ravintolassa asiakkailta tulevaa lautashävikkiä ja viestimme hävikin päiväkohtaisista määristä viikoittain asiakkaille.

Pyrimme minimoimaan itse tuotetun sekä asiakkaiden lautashävikkinä syntyvän biojätteen määrää esimerkiksi seuraavin keinoin:

  • parantamalla ruokalistasuunnittelua
  • osallistumalla hävikkikampanjoihin
  • opastamalla ja ohjaamalla asiakkaitamme asianmukaiseen lajitteluun
  • viestimällä asiakkaiden lautashävikkinä kertyvästä biojätemäärästä
  • kommunikoimalla asiakkaille biojätemäärän vähentämistavoitteesta

Olemme asettaneet ravintolakohtaiset tavoitteet biojätemäärille (grammaa/lounastaja) ja seuraamme niiden toteutumista kuukausitasolla.

 

Yhteistyössä

Sertifioitua vastuullisuutta

UniCafelle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaatti sekä ISO 9001:2008 -laatu­standardin mukainen sertifikaatti. Seuraamme Ylvassa vastuullisen toiminnan toteutusta useilla eri mittareilla sekä ulkopuolisten auditointien kautta. Kumppaneitamme ovat muun muassa WWF:n Green Office, YK:n Global Compact sekä Bureau Veritas. Toiminnasta raportoidaan julkisesti vuosikertomuksessa ja Ylvan www‐sivuilla.

MaRa

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on ravintola-alan työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö. Toiminnassa edistetään alan yritysten toimintaedellytyksiä elinkeinopolitiikassa ja vaikutetaan toimialan vetovoiman sekä arvostuksen kehittämiseen.

YK:n Global Compact

Olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään  Global Compactin kymmentä vastuullisen liiketoiminnan periaatetta ihmisoikeuksien, työelämän, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueelta.

FIBS

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Toimintaan osallistumalla hyödynnämme tietoa yritysvastuun trendeistä, parhaista käytännöistä ja työkaluista. Olemme mukana oppimassa ja ideoimassa uuttaa vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Nolla tapaturmaa –foorumi

UniCafe on ollut ensimmäisenä ravintola-alan yrityksenä mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa vuodesta 2007 lähtien. Kaikista tapaturmista ja läheltä piti-tilanteista opitaan käymällä tapahtumat henkilökunnan kanssa läpi ja sopimalla toimintatapamuutoksista kartoittaaksemme toiminnan riskit ja estääksemme vastaisuudessa tapaturmat.

WWF:n Green Office

Olemme vuodesta 2006 lähtien noudattaneet Green Office ympäristöjärjestelmää. Tehokas lajittelu, energiatehokkuuteen vaikuttaminen, ympäristöystävälliset toimistotarvikkeet ja toimintatavat, sähkön käytön ja lentomatkustamisen kompensointi ovat osa teoistamme.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

UniCafen laatu- ja ympäristöpolitiikka noudattaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä sekä hyviä käytäntöjä. Toiminnassamme toteutamme perustehtäväämme ja huomioimme arvomme: dynaamisuuden, pitkäjänteisyyden ja vastuullisuuden.

Toimintaamme ohjaavat

o HYYn omistajastrategia-asiakirja

o Ylvan liiketoimintastrategia ja

o Ravintoloiden liiketoimintastrategia

Omistajastrategia-asiakirjassa ylioppilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystoimintaa voidaan tehdä sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristöllisesti vastuullisesti toiminnan laadusta ja tuloksellisuudesta kuitenkaan tinkimättä. Omistajastrategian tavoitteiden mukaisesti Ylva Palvelut Oy:ssä toteutetaan muun muassa ympäristövastuuta.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitseminen niin oman toiminnan osalta kuin vaikuttamalla ympäröivään yhteiskuntaan on lähtökohta Ylvan ympäristövastuullisuuden tekojen toteuttamiselle. Kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä ovat ympäristövaikutukset ja toiminnassa pyritään minimoimaan aiheutetun jätteen määrä sekä kierrättämään mahdollisimman paljon.

Ylva toteuttaa sosiaalista vastuutaan kuuntelemalla asiakkaitaan sekä kehittämällä toimintaansa heidän toiveensa huomioiden. Ylvassa edistetään henkilöstön yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuus-ja tasa-arvosuunnitelmassa linjatulla tavalla ja osallistutetaan työntekijöitä toiminnan suunnitteluun. Ylvassa tehdään yhteistyötä vastuullisesti toimivien kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.

Kulttuurista vastuuta toteutetaan voitonjakona HYYlle mahdollistamaan monipuolista ylioppilaskulttuuria ja edunvalvontaa. Ylva huolehtii ylioppilaskunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja niiden kiinteistöistä. Suomalaisen ruokakulttuurin edistäminen on osa yhtymän toteuttamaa kulttuurista vastuullisuutta.

Ylva raportoi vastuullisesta toiminnasta www-sivuilla, intranetissä sekä yhtiön ja hallituksen kokouksissa. Ulkopuoliset sitoumukset, kuten Global Compact ja Green Office, määrittävät osaltaan raportoitavia asioita.

UniCafe ravintolat noudattavat ISO 9001 laatujärjestelmää, jonka osana on ISO 14001 standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän avulla kehitämme toimintaamme vastataksemme asiakasvaatimuksiin. Olemme määritelleet konkreettiset laatu- ja ympäristötavoitteet ja ne ovat aikajänteeltään erilaisia. Sitoudumme seuraamaan niiden kehittymistä sekä toteutamme jatkuvan parantamisen periaatetta toiminnassamme. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä sekä hyviä käytäntöjä.

Ympäristöjärjestelmässä hyväksymme liiketoiminnan tulostavoitteissa ympäristönäkökohdista aiheutuvat kulut, ennaltaehkäisemme ympäristölle ja terveydelle vaarallisia ja haitallisia vaikutuksia, edellytämme käyttämiemme palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien sitoutumista ympäristöperiaatteisiimme ja ympäristötavoitteisiimme. Ympäristökriteerit sisältyvät hankintakriteereihin.

Ympäristöasioiden toteutusta ja kehitystä seurataan eri sidosryhmien taholta myös Ylvan vastuullisen toiminnan raportoinnissa yhtymän kotisivuilla.

Jokaisessa ravintolassa ja tukipalveissa on ympäristöagentti, joka vie ympäristöasioita eteenpäin tavoitteiden mukaisesti ravintolapäällikön/vuorovastaavan apuna. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan ympäristötavoitteiden toteutumisesta ja on velvoitettu noudattamaan tapaamme toimia ja antamaan palautetta virheistä ja poikkeamista niiden korjaamista varten.

Toimimme vastuullisesti ja kerromme toiminnastamme avoimesti. Vastaamme omistajan tavoitteisiin. Olemme työntekijöilleen ja omistajan edustajille kannustava, innostava ja heitä tukeva työympäristö. Arvostamme henkilökuntaamme ja mahdollistamme heidän kehittyä ja kouluttautua alan parhaiksi ammattilaisiksi.

Laatu- ja ympäristöpolitiikan toteutumista ja soveltuvuutta seurataan säännöllisesti ohjausryhmän palavereissa.

Ylvan (ent. Oy HYY-Yhtiöt Ab:n) johtoryhmä on 26.3.2019 hyväksynyt laatu- ja ympäristöpolitiikan vuodelle 2019.