Skip to content
Ingen handling är någonsin för liten

Värderingar

För oss är mat mer än bara bränsle som tar oss igenom vardagen – det är också ett sätt att förändra världen. Vårt företag ägs till hundra procent av studenter, och det unika ägarskapet ger oss möjlighet att fatta djärva beslut som föregångare inom hållbarhet och förändring.

Vi vill att det ska vara lätt för alla att göra hållbara val. Vi strävar konstant efter att minska vårt klimatavtryck och matsvinn, och vi erbjuder i allt högre grad klimatsmart vegansk mat. År 2022 var omkring 40 procent av våra sålda måltider veganska. Av klimatskäl valde vi bort nötkött från våra menyer redan 2019.

Vårt ansvar sträcker sig längre än bara till mat, det gäller även människor. Vi tar inte bara ansvar för miljön utan även för studenternas välbefinnande och likabehandling genom att erbjuda mat till förmånliga studentpriser. Vi tar likabehandling och jämlikhet på största allvar, och du är alltid välkommen på våra restauranger precis så som du är.

Men vårt hållbarhetsarbete tar inte slut här. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i världen, utvecklar nya ansvarsfulla metoder och letar efter sätt att erbjuda mer klimatvänlig mat.

Måltidernas koldioxidavtryck

Vi märkt de ur klimatsynpunkt bästa alternativen för huvudrätt, tillbehör och dryck med märket Klimatsmart val. Koldioxidavtrycket från en lunch som har märkningen Klimatsmart val är alltid som högst 0,5 kg CO2e/lunch, vilket innebär att måltidens utsläpp alltid uppfyller 1,5-gradersmål i Parisavtalet. Det genomsnittliga koldioxidavtrycket för en lunch i Finland är 1,4 kg CO2e. Genom att välja våra luncher märkta med Klimatsmart val kan du enkelt göra ett hållbart val.

Vi beräknat koldioxidavtrycket från våra måltider med syftet att uppnå koldioxidneutralitet fram till år 2025 och för att kunna kommunicera öppet om matens klimatpåverkan. Vi framhäver koldioxidavtrycket i våra menyer både online och på våra restauranger för att underlätta hållbara val.

Beräkningsmetoden som vi använder baserar sig på kvalitetsgranskade studier. Vi analyserade alla våra recept en ingrediens i taget och gjort en heltäckande bedömning av klimatavtrycket för varje råvara med beaktande av bland annat ursprungsland och andra forskningsdata relaterade till klimatavtryck. Dessutom uppdaterar vi aktivt våra uppgifter om koldioxidavtryck baserat på forskningsdata i samband med att nya menyer publiceras.

Minskning av matsvinn

Matsvinnet inom restaurangbranschen i Finland ligger på mellan 75 och 85 miljoner kilo per år, och omkring en femtedel av all restaurangmat i Finland hamnar i soporna. Vi vill bidra till att minska denna avfallsbelastning, och därför vidtar vi aktivt åtgärder för att minska matsvinnet.

 • Vi säljer överbliven mat till ett förmånligt pris i slutet av dagen på restauranger och via ResQ-appen.
 • Vi har satt upp mål för bioavfallsmängderna för varje restaurang, och vi följer upp det med hjälp av de bioavfallsvågar som vi har installerat i våra restauranger.
 • Vi informerar och kommunicerar med våra kunder om korrekt sopsortering, mängden bioavfall från matsvinn och vår målsättning att minska bioavfallet via bland annat sociala medier och genom de digitala skärmarna i bioavfallsvågarna på våra restauranger.
 • På en del av våra restauranger erbjuder vi kaffe som inte ger upphov till något bioavfall alls.
 • De skiftande menyerna och vidareförädlingen av råvaror förbättrar vår matplanering och minskar därmed matsvinnet.
 • Om maten skulle ta slut kan vi ersätta det med annan mat.

Även du kan bidra till att minska matsvinnet genom att bara ta så mycket mat som du orkar äta, använda en enda tallrik, återvinna rätt och handla våra Leftover-luncher i slutet av dagen.

Leftover-lunch

Om det blir mat över från lunchen, säljer vi maten till ett reducerat pris efter lunchtidens slut. Vi säljer Leftover-luncher på alla våra UniCafe-restauranger i 7,5 dl förpackningar. Du kan även välja att ta med dig en egen förpackning, och då blir Leftover-lunchen ännu billigare. Vi säljer varma lunchrätter, tillbehör och sallader från salladsbordet.

Observera att du inte kan få någon studentrabatt på Leftover-lunchen, eftersom den inte uppfyller villkoren för FPA:s måltidsstöd. Priserna för Leftover-luncher hittar du här.

ResQ

Vissa av våra restauranger säljer baguetter, bowls och andra produkter via ResQ-appen till rabatterade priser. Du kan tyvärr inte få någon studentrabatt för våra produkter som köps via ResQ.

Vi främjar likabehandling

Utgångspunkten för vårt sociala ansvar är att se till att de mänskliga rättigheterna och rättigheterna i arbetslivet respekteras. Vi tar även vårt ansvar för att främja studenternas välbefinnande och jämlikhet genom att möjliggöra hälsosamma och billiga måltider.

Som ett studentägt företag lyssnar vi lyhört på våra kunder, och vi gör vårt bästa för att ta till oss feedbacken och utvecklingsförslagen som vi får. I oktober 2022 öppnade vi en helt vegansk restaurang Myöhä Café & Bar baserat på feedback som vi mottagit från kunderna. Dessutom främjar vi likabehandling

Vi förutsätter även ett omfattande ansvar från våra samarbetspartner. Vi förväntar oss att våra partner förbinder sig att följa mänskliga rättigheter och verka för ansvarsfull affärsverksamhet. Vi reagerar snabbt om vi uppmärksammar något som strider mot våra värderingar i värdekedjan.

Kvalitets- och miljöpolitik

Våra restauranger följer den globala kvalitetsstandarden ISO 9001 som ställer krav på vårt kvalitetssystem. Med hjälp av standarden förbättrar vi kvaliteten på vår verksamhet och visar god kvalitetsstyrning. Utöver kvalitetsstandarden följer vi standarden för miljöledningssystem ISO 14001 som stödjer en hållbar utveckling ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi lägger även stor vikt vid ansvar och hållbarhet i våra upphandlingskriterier. Till exempel:

 • Vi tar hänsyn till mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och mängden avfall som produceras vid alla upphandlingar.
 • Vi följer aktivt utvecklingen i världen och reagerar så snabbt som möjligt på förändringar.
 • På grund av det ryska anfallskriget mot Ukraina använder vi inte råvaror från Ryssland och utreder aktivt råvarornas eventuella kopplingar till Ryssland.
 • Vi använder endast finskt kött och fjäderfä.
 • Vi väljer alltid inhemska bageriprodukter och råvaror efter skördesäsong.
 • Vi använder ekologiska och rättvisemärkta produkter i stor omfattning. Och vi har också vunnit det finska mästerskapet Luomu SM åtta gånger i serien stor privat aktör.

På våra restauranger finns s.k. hållbarhetsagenter som valts ut bland personalen och som tillsammans med restaurangchefen och den skiftansvarige ser till att implementera praxis i enlighet med målen för hållbar utveckling.

Vi samarbetar med andra

Materialeffektivitet avtalet inom livsmedelsindustrin 2022–2026

UniCafe har bundit sig att förbättra materialeffektivitet inom livsmedelsindustrin. Målet med avtalet är att främja Finlands omställning till en cirkulär ekonomi. Vi letar aktivt efter sätt att ersätta plast i våra engångsförpackningar och minska matsvinnet. Dessutom underlättar vi plaståtervinning och kommunicerar miljöpåverkan av förpackningar till våra kunder.

Green deal

UniCafe har bundit sig det frivillig green deal-avtalet som syftar till att minska konsumtionen av engångsplastmuggar och matförpackningar. Vi har bundit oss att minska mängden av plast i våra engångsförpackningar med 40 procent till 2026. År 2023 kommer cirka två tredjedelar av portionsförpackningarna som används i UniCafe att göras av naturmaterial istället för plast. Green deal-avtalet är en del av genomförandet av EU:s plaststrategi.

Trappor till ekologiskt

Trappor till ekologiskt är ett program avsett för privata och offentliga måltidstjänster av alla storlekar. Programmet hjälper professionella kök att nå ekologiska mål som en del av en hållbar utveckling. UniCafe har deltagit i programmet Trappor till ekologiskt sedan år 2013. Vi utvidar systematiskt andelen ekologiska produkter i våra restauranger och utvalet omfattar redan ungefär 200 olika produkter.

Certifierat ansvarsfulla

UniCafe har beviljats miljöcertifikatet ISO 14001 och ISO 9001:2008-kvalitetscertifikatet. På Ylva följer vi upp hur ansvarsfull verksamheten är med hjälp av flera olika mätare och extern auditering. Våra partner är bland andra FN:s Global Compact och Bureau Veritas. Vi rapporterar öppet om verksamheten i årsberättelsen och på Ylvas webbplats.

MaRa

Turism- och Restaurangförbundet MaRa är arbetsmarknadsorganisationen för arbetsgivarna i restaurangbranschen och fungerar som deras intressebevakare. MaRa vill främja företagens verksamhetsförutsättningar i näringslivspolitiken och arbetar för att öka branschens dragningskraft och status.

 

FN:s Global Compact

Vi har förbundit oss att följa och främja Global Compacts tio principer för ansvarsfull affärsverksamhet i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och arbete mot korruption. Årsrapporten om vår verksamhet finns på Ylvas webbplats.

FIBS

FIBS är Finlands ledande nätverk för företagsansvar. Genom att vara med i nätverket får vi information om trenderna inom företagsansvar, om bästa praxis och om verktyg för detta. Vi är med för att lära oss mera och bidra till att utveckla idéer som främjar ansvarsfull affärsverksamhet. Vi rapporterar om vårt ansvar i enlighet med Global Compacts globala ramverk “Communication on progress”.

Noll olycksfall-forumet

UniCafe har varit med i Arbetshälsoinstitutets forum Noll olycksfall sedan 2007, som det första företaget i restaurangbranschen. Vi lär oss av alla olycksfall och nära ögat-situationer genom att gå igenom det som hänt med personalen och förändra våra rutiner för att kartlägga riskerna och förhindra nya olycksfall i framtiden.