Skip to content

Nionde segern för UniCafe i tävlingen Luomu SM

UniCafe tog hem sin nionde seger i tävlingen Luomu SM (FM i ekologisk mat). I tävlingen granskades användningen av ekologiska produkter i yrkeskök 2022.

Anskaffningarna av ekologiska produkter uppgick till nästan 49 000 kg 2022, vilket betydde ungefär 40 g ekologisk mat på varje tallrik.  Ekologiska produkter är en viktig del av hållbara anskaffningar i UniCafe-restaurangerna som sköts av Ylva.

”UniCafes verksamhet har redan i 70 år fokuserat på att stödja studerandenas välbefinnande genom att tillhandahålla förmånlig och hållbart producerad mat. Ekologiska produkter spelar en viktig roll i verksamheten. Vi söker också aktivt nya sätt att utvidga vårt utbud. Ett exempel på detta är höstens lansering av veganska beställningsmenyer som omfattar ekologiska produkter”, berättar direktören för Ylvas restaurangaffärsverksamhet, Anne Immonen.

I UniCafe upprätthålls och utvecklas utbudet av ekologisk mat långsiktigt. De största mängderna ekologiska produkter utgörs av kaffe, banan och mjölk.

”För oss är ekologiska produkter ett aktivt val. Jag är glad över att vi kan ge studerandena tillfälle att prova på ekologiska produkter. Kvalitetsråvaror är det allra viktigaste i matlagning och kvaliteten märks mycket väl i ekologiska produkter”, säger inköps- och produktutvecklingschef Susanne Reiju.

I år tävlade aktörer i restaurang- och matservicebranschen för tionde gången om segern i tävlingen Luomu SM. Tävlingen omfattar tre serier både för privata och offentliga sektorn. Serien bestäms enligt antalet måltider som restaurangen eller matservicen serverar under året. UniCafe tog hem segern i serien för stora privata aktörer med en andel ekologiska produkter på 5,3 procent. Skillnaden till tvåan var 2 procent.

UniCafe gick med i programmet Portaat luomuun 2013. Andelen ekologiska produkter utökas systematiskt i alla UniCafe-restauranger. Utbudet omfattar redan cirka 200 olika produkter.

Resultaten från tävlingen Luomu SM offentliggörs på Ekologiska livsmedelsdagen som ordnas i Helsingfors onsdagen den 27 september. Användningsgraden av ekologiska produkter granskades med hjälp av den inköpsstatistik som yrkesköken lämnat. Tävlingen Luomu SM för yrkeskök ordnas sedan 2014.

Mer information:

Anne Immonen
Direktör för affärsverksamheten, restauranger
+358 40 512 5008
anne.immonen@ylva.fi

Susanne Reiju
Inköps- och produktutvecklingschef
tfn +358 400 576 283
susanne.reiju@unicafe.fi