Skip to content

Hos oss lunchar du tryggt

Från början av juni får restaurangerna igen ta emot kunder också inne i restauranglokalerna. För oss är både kundernas och personalens hälsa mycket viktig. Vi har vidtagit flera åtgärder för att ditt restaurangbesök ska vara så tryggt som möjligt:

Att besöka restaurangen
 • Kundvägen är noga planerad och vi påminner om säkerhetsavstånden, bl.a. med dekaler på golvet.
 • Menyer finns till påseende både på webbplatsen och i restaurangen.
 • Om du känner dig tveksam till att äta i restaurangen kan du fortfarande köpa färdigt förpackade, nedkylda take away-portioner att äta hemma.
 • Hela personalen använder engångshandskar.
 • Vi har ökat städningen av serveringslinjerna, borden och dörrhandtagen (ytterdörr/wc-dörrar) och torkar av dem med desinficerande medel.
 • Vi accepterar bara kortbetalningar. Betalterminalerna rengörs och desinficeras ofta.
 • Handsprit för kunderna finns vid ingången och bl.a. vid kassorna.
Hur vi hanterar livsmedel

Vi lägger stor vikt vid personalens arbetshygien och personliga hygien.

Då vi hanterar livsmedel är vi noga med följande:

 • Vi understryker vikten av att tvätta händerna noga. I restaurangens kök finns illustrerade anvisningar som förklarar hur man tvättar händerna rätt.
 • Vi använder skyddshandskar och byter ut dem tillräckligt ofta.
 • Vi är noga med host- och snytningshygienen och undviker att röra ansiktet.
 • Vi undviker att i onödan röra vid livsmedel med bara händer.
 • Vi ser till att köksredskap, knivar, skärbräden o.dyl. diskas ofta.
 • Då vi använder desinficerande rengöringsmedel ser vi till att de inte kommer i kontakt med livsmedel.
 • Utomstående personer, t.ex. servicepersonal och reparatörer, får anvisningar om vad de ska beakta då de rör sig i köket (skyddskläder, säkerhetsavstånd och handhygien).
Minneslista för kunder

Tillsammans tar vi ansvar för varandras säkerhet!

 1. Välkommen – bara du är frisk. Du stannar väl hemma om du har coronaliknande symptom:
  hosta, halsont, feber, andnöd, muskelvärk, magsymptom, huvudvärk.
 2. Var noga med handhygienen. Använd handsprit, är du snäll!
 3. Nys och hosta på rätt sätt
  Om du nyser eller hostar ska du använda engångsnäsduk. Har du ingen till hands ska du nysa eller hosta i armbågsvecket.
 4. Tänk på säkerhetsavstånden
  Du håller väl tillräckligt avstånd (1–2 m) till andra kunder och till personalen. Då du äter ber vi att du bara sitter med dem som hör till ditt sällskap.
 5. Vi accepterar bara kortbetalningar
 6. Var snäll och vidrör bara det du måste