Skip to content

I 70 år har studenter drivit restaurangverksamhet i Helsingfors: Idag firar UniCafe sin födelsedag

Den 7 september är det 70 år sedan studentkåren vid Helsingfors universitet startade sin restaurangverksamhet. Restaurangverksamheten startade på 1950-talet för att möta ett samhällsbehov: studenterna saknade tillräckligt billig men ändå näringsrik mat i staden. UniCafes jubileumsår lyfts även fram i en utställning på Hotell- och restaurangmuseet.

Matens sociala betydelse har inte minskat de senaste 70 åren – snarare tvärtom.

”Tillgången på näringsrik mat till rimliga priser har en direkt verkan på människors välbefinnande. Maten är också en viktig klimatfråga: omkring en femtedel av genomsnittsfinländarens koldioxidavtryck kommer från maten. Vi vill gå i spetsen för matrevolutionen och föregå med gott exempel genom våra egna handlingar”, säger Anne Immonen, verksamhetschef för Ylvas restauranger.

År 2019 stormade det kring UniCafe när kedjan helt slutade använda nötkött. Förra året minskade kedjan koldioxidavtrycket per råvara för alla måltider och öppnade sin första helt veganska restaurang. UniCafe strävar efter koldioxidneutralitet fram till år 2025.

UniCafes historia började med Domus Academica

Efter krigen var det svårt för studenterna att hitta matställen med ”riktig mat till låga priser” i Helsingfors. I en ledarartikel i studenttidningen 1951 föreslog man att problemet skulle lösas genom att studentkåren själv skulle börja driva en förmånlig studentrestaurang.

På studentkårens initiativ öppnades hösten 1952 en restaurang i C-byggnaden i Domus Academica. Restaurangen som drevs av Ester Wahlman skulle erbjuda studenterna ”näringsrik och billig mat”. Ett år efter grundandet tog HYYS över driften av restaurangen. Restaurangverksamheten utvidgades under 1960- och 1970-talen, först till centrala Helsingfors och senare även till andra universitetscampus. År 1988 övergick alla restauranger till namnet UniCafe.

”Idag har UniCafe 18 restauranger och kaféer samt cateringverksamhet på alla universitetscampus i Helsingfors. Verksamhetens ursprungliga mål har dock inte förändrats: målet är fortfarande att erbjuda studenterna god, näringsrik och förmånlig mat”, säger Immonen.

70-årsjubileet firas tillsammans med kunderna. Torsdagen den 7 september serveras kaffe och tårta på alla UniCafe-restauranger.

Hotell- och restaurangmuseets utställning samlar besökarnas minnen från studentmåltiderna

Under hösten firas och synliggörs UniCafes jubileumsår på Hotell- och restaurangmuseet. Mellan 5 september och 30 november 2023 håller museet en miniutställning där man kan minnas sina egna upplevelser av studentmåltiderna och lära sig mer om UniCafes arbete för att minska klimatutsläppen.

Målet är att synliggöra matkulturens samhälleliga betydelse. Därför kändes det viktigt att lyfta fram studentmåltidernas märkesår enligt museets amanuens Laika Nevalainen.

”I början av 1900-talet utgjorde måltiderna ett stort problem för studenterna, eftersom de ofta bodde trångt och utan kök och hade i allmänhet låga inkomster. Särskilt de unga manliga studenterna kunde inte själva laga mat, vilket inte heller förväntades av dem. Studentmatsalarna som grundades av studentkåren förbättrade sålunda avsevärt studenternas liv och utgör en viktig del av Finlands mathistoria”, konstaterar Nevalainen.

Citat: Aalto, Sari. Opiskelijaruokailun tekijät. Oy UniCafe Ab 1953–2003. Gaudeamus, Helsingfors 2003. Bild: HUS arkiv.

Mer information:

Anne Immonen
Verksamhetschef, restauranger
+358 40 512 5008
anne.immonen@ylva.fi

UniCafe är en pionjär inom hållbar mat

2013 skapade UniCafe en beräkningsmodell för att räkna ut tjänsteverksamhetens koldioxidavtryck och genomförde den första beräkningen på sina studentrestauranger.

2014 medverkade UniCafe i projektet Klimatlunch som genomfördes av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT i samarbete med Världsnaturfonden och lunchrestauranger. I projektet utvecklade och testade man konceptet Klimatsmart val, och ett av projektets mål var att fastställa ett gränsvärde för lunchmåltidernas växthusgasutsläpp – en gräns som inte fick överskridas av en lunch med märkningen Klimatsmart val. Märkningen infördes permanent på UniCafes lunchmenyer i början av 2015. I samband med den nu genomförda beräkningen skärptes gränsvärdet för utsläppen från UniCafes luncher märkta med Klimatsmart val till samma koldioxidgräns som i modellen One Planet Plate (0,5 kg CO2e/lunch).

2019 beräknade Ylva koldioxidavtrycket för hela verksamheten, och UniCafe fick sin första koldioxidbudget. UniCafe slutade använda nötkött.

På UniCafe Brunnsgården genomfördes 2021 ett försök med att beräkna måltidernas koldioxidavtryck som en del av Klimatportion-kampanjen i november samma år.

Tack vare den genomförda analysen av alla råvarors koldioxidavtryck under 2022 kan koldioxidbudgeten i framtiden beräknas mer exakt.