Skip to content

Lunchpriserna på UniCafe stiger med 0,50 euro från 1 oktober

Enligt statsrådets förordning från 22.9.2022 höjs maximipriset på luncher för högskolestuderande från 1.10. Priset på studentluncherna stiger med 0,50 euro i alla UniCafe-restauranger. Lunchpriserna för övriga kunder stiger med samma belopp.

Studentrestaurangernas prissättning styrs av Statsrådets förordning, enligt vilken maximipriset för studentluncher som omfattas av måltidsstöd är 5,50 euro från 1.10. Specialportioner får kosta mera än så.

Förhöjningen görs fullt ut i UniCafe-restaurangerna. Från 1.10 kostar studentlunchen 3,10 euro per portion  för veganlunch och 3,20 euro per portion för andra lunchalternativ.

Lunchpriserna för personalen vid Helsingfors universitet och för övriga kunder stiger med samma belopp.

Studerande och personal betalar också i fortsättningen 0,10 euro mindre för veganportioner än för andra lunchalternativ. För Ylva, som driver UniCafe-restaurangerna, är den tudelade prissättningen ett sätt att i enlighet med sina värderingar stöda ansvarsfulla lunchval, trots att veganska råvaror av hög kvalitet inte automatiskt är mera förmånliga än andra råvaror.

”Prishöjningen innebär en tillfällig lättnad för landets studentrestauranger, som befinner sig i en mycket svår situation, men den räcker inte i sig. Redan nu hade det behövts en förhöjning på minst en euro och det finns inga skäl att tro att till exempel prisrallyt på råvaror skulle vara på väg att upphöra, säger direktören för Ylvas restaurangverksamhet Anne Immonen.

Råvarukostnaderna har ökat explosionsartat, vilket på kort tid allvarligt har skadat studentrestaurangernas verksamhetsförutsättningar. Förutom priserna på råvaror har också lönerna stigit inom restaurangbranschen och de kraftigt ökade bränslekostnaderna har en direkt inverkan på transportkostnaderna. I motsats till andra aktörer i branschen kan studentrestaurangerna inte självständigt besluta om att överföra kostnadsökningarna till priserna.

”För studerande har det mycket stor betydelse att de får en mångsidig och närande måltid varje dag, och fastän prishöjningarna är nödvändiga ur restaurangernas synvinkel borde de inte få leda till ökad ojämlikhet bland studerande, som redan nu lever med en knapp budget. Önskvärt är att den höjning av måltidsstödet som föreslås träda i kraft i början av 2023 skulle vara större än planerade 0,25 euro för att täcka en större andel av lunchens maximipris, konstaterar Immonen.

Hur stort måltidsstödet blir bestäms i statsbudgeten som riksdagen fattar beslut om före årsskiftet.


Såhär förändras lunchpriserna på UniCafe 1.10

Studerande

Veganlunch 3,10 €, övriga lunchalternativ 3,20 €
Dagens special 5,40 €

Forskarstuderande

Veganlunch 5,45 €, övriga lunchalternativ 5,55 €
Dagens special 7,40

Personal

Veganlunch 6,90 €, övriga lunchalternativ 7,00 €
Dagens special 8,50 €

Normalpris, övriga kunder

Lunch 8,70 €
Dagens special 10,20 €

I personalluncher och normalprissatta luncher ingår kaffe/te.

Mera information:

Anne Immonen
Direktör för restaurangverksamheten
+358 40 512 5008
anne.immonen@ylva.fi

Läs mer:
Maximipriset för studentmåltider ska höjas