Skip to content

Priset på studentluncher ändras 17.8 – målet är att möjliggöra en hållbar och hälsosam livsstil

Statsrådet gav i maj en förordning om höjning av maximipriset på studentmåltider, vilket innebär att priserna kan höjas inom de fastställda gränserna från och med 1.8.2020. Stödet som restaurangerna får för varje måltid förändras inte.

Det är mer åtta år sedan måltidsstödet senast höjdes. För att studentluncherna på UniCafe också framöver ska vara av hög kvalitet, ansvarsfulla och ha en hög andel inhemska råvaror måste priset på studentluncherna justeras. De nya priserna träder i kraft 17.8. Lunchpriset för universitetets personal eller andra kunder höjs inte, eftersom de priserna har justerats under de senaste åren, senast i januari 2020.

”Vi hade absolut velat se en ändring, så att prishöjningarna skulle betalas av staten och inte av studenterna, men statsrådet beslöt nu såhär. Coronaviruset har haft en massiv inverkan på vår affärsverksamhet, så därför måste vi nu göra en lite större höjning på en gång”, konstaterar affärsverksamhetsdirektör Leena Pihlajamäki.

”Den veganska lunchen är vårt mest ansvarsfulla lunchalternativ. Genom en tudelad prishöjning vill vi i enlighet med våra värderingar stöda ansvarsfulla lunchval, trots att högklassiga veganska råvaror inte automatiskt är förmånligare än andra. Vi anser att ansvarsfulla val ska vara lockande också till priset, både för studenter och för personal”, tillägger Pihlajamäki.

De strikta prisramarna för studentluncherna har gjort att UniCafe som ansvarsfull restauratör redan i flera års tid har upplevt ett tryck på att höja priserna. De totala kostnaderna ökar ständigt: exempelvis har råvarorna blivit ca 15 procent dyrare mellan 2012 och 2020, störst är prisökningen på fisk (30 procent), mjölkprodukter (18 procent) och kött (14 procent). Samtidigt har personalkostnaderna ökat med mer än 10 procent sedan 2012.

Forskarstuderande omfattas inte av måltidsstödet. Ylvas UniCafe-restauranger har dock länge visat sitt stöd för forskarstuderande genom att erbjuda dem luncher till rabatterat pris. Prishöjningen berör också forskarstuderande.

Såhär förändras lunchpriserna på UniCafe 17.8:

Studerande

Veganlunch 2,95 €, andra lunchalternativ 3,05 €

Dagens special 4,90 €

Forskarstuderande

Veganlunch 4,95 €, andra lunchalternativ 5,05 €

Dagens special 6,90

Personal

Veganlunch 5,80 €, andra lunchalternativ 5,90 €

Dagens special 7,40 €

Mera information

Leena Pihlajamäki, affärsverksamhetsdirektör UniCafe, +358 40 725 2887

______________

Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (375/2020)

Genom förordningen höjs maximipriserna på studentmåltider. Statens måltidsstöd förändras inte.

Normalprissatt studentmåltid

Maximipriset för en normalprissatt studentmåltid är 5 euro från och med 1.8.2020. Efter att måltidsstödet på 1,94 euro dragits av betalar högskolestuderande maximalt 3,06 euro för måltiden.

Dyrare specialportion

En specialportion som tillretts av dyrare råvaror kostar från och med 1.8.2020 minst 6,30 och högst 7,65 euro. Efter att måltidsstödet på 1,94 euro dragits av betalar högskolestuderande maximalt 4,36–5,71 euro för måltiden.

Inverkan på måltidspriserna för studerande

Genom ändringen av förordningen är det möjligt att höja priserna på studentmåltider inom de fastställda ramarna från och med 1.8.2020. Förändringen innebär inte att man måste höja priserna. Den som upprätthåller restaurangen avgör om det finns ett behov av en prishöjning. De nuvarande priserna gäller fram till 31.7.2020.

Inverkan på måltidspriserna för övriga kunder

I studentrestaurangerna kan man förutom momsfria studentluncher också sälja momsbelagda måltider till andra kunder. Priset på momsbelagda måltider måste vara minst 7,1 procent högre än det orabatterade priset på motsvarande studentluncher. Exempel: Priset på en studentlunch för högskolestuderande är 5,00 euro (moms 0 procent) innan måltidsstödet (1,94 euro) dras av. Motsvarande pris för personalen, med moms, måste vara minst 5,36 euro (moms 14 procent). De nuvarande priserna gäller fram till 31.7.2020.