Skip to content

UniCafe börjar informera kunderna om måltidernas koldioxidavtryck

UniCafe kommer i fortsättningen att berätta hur stort koldioxidavtryck matportionerna har. Utsläppen beräknas för hela lunchbrickan och inte bara för huvudrätten. Informationen hjälper kunderna att göra klimatsmarta val i vardagen.

Från och med 7.11.2022 anges koldioxidavtrycket för alla UniCafes måltider på menyerna både i restaurangerna och på nätet. Informationen om koldioxidavtrycket syns efter innehållsförteckningen för varje maträtt.

De huvudrätter, tillägg och drycker som är bäst ur klimathänseende har dessutom fått markeringen ”Klimatsmart val”. Luncher som består av komponenter med den märkningen har alltid ett koldioxidavtryck på högst 0,5 kg CO2e/lunch. Det innebär att måltidens utsläpp uppfyller 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet.

För att kunna uppnå klimatmålen krävs det att företagen snabbt kan börja erbjuda produkter och tjänster som verkligen är klimatvänliga. I samband med att UniCafe beslöt börja ange koldioxidavtrycket beslöt man därför också att förnya sättet att ange vilka måltider som är klimatvänliga och kriterierna för detta.

”Ett sätt som ofta används för att informera om matens koldioxidavtryck är att ange utsläppsmängderna per 100 gram mat, och det bara för huvudrätten. Det gör det omöjligt för kunderna att bedöma måltidens totala koldioxidavtryck och dess klimathållbarhet. På UniCafeerna beräknas koldioxidavtrycket för hela måltiden och de portioner som når upp till 1,5-graderskravet är tydligt markerade med ’Klimatsmart val’”, berättar Ylvas hållbarhetsdirektör Antti Ruuska.

Maten står för en betydande andel av klimatutsläppen i vardagen. Koldioxidavtrycket för luncher i Finland är för tillfället i medeltal 1,4 kg CO2e/lunch. I princip kan alla portioner på UniCafe gå under det medeltalet om kunderna vid sidan av huvudrätten väljer klimatsmarta tillägg och matdrycker.

”Utsläppen bör minska inom alla områden i vardagen. Med UniCafes klimatsmarta måltider vet kunderna att åtminstone deras luncher är hållbara”, konstaterar Ruuska.

UniCafes beräkning av koldioxidavtrycket görs utifrån expertgranskade studier

Restauranger gör vanligen sina koldioxidberäkningar utifrån allmänna databaser eller olika medeltal, men på UniCafe beslöt man göra ett noggrannare förarbete, så att informationen också ska kunna användas för andra beräkningar i framtiden.

Alla recept delades upp i sina beståndsdelar. För varje ingrediens gjordes en heltäckande bedömning av dess klimateffekter, också med beaktande av dess ursprungsland, och så letade man fram så exakt koldioxidinformation som möjligt i expertgranskade studier.

”Nu förstår vi bättre vad måltidernas koldioxidavtryck består av och kan i framtiden enkelt uppdatera informationen om koldioxidavtrycket i ljuset av ny forskning. För tillfället ligger ungefär en tredjedel av luncherna på UniCafe inom ramarna för klimatavtalet. I framtiden försöker vi öka andelen klimatsmarta luncher, sådana som underskrider gränsen på 0,5 kg CO2e, berättar Ruuska.

För Ylva, som driver UniCafe-restaurangerna, är detta första gången man har låtit beräkna koldioxidavtrycket för alla luncher. Målet var att underlätta för kunderna att göra klimatsmarta val i vardagen och att ta fram en beräkningsmodell som gör det lättare att beräkna koldioxidavtrycket för nya rätter och planera nya menyer.


UniCafe är en föregångare inom hållbar mat

2013 UniCafe skapade en modell för att beräkna koldioxidavtrycket i serviceproduktionen och införde den i sina studentrestauranger.

2014 UniCafe deltog i projektet ”Klimatlunch” som drevs av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT tillsammans med WWF och en rad lunchrestauranger. Projektet utvecklade och testade konceptet ”Klimatsmarta val”, där ett av målen var att slå fast gränsvärden för utsläppen av växthusgaser som de klimatsmarta luncherna ska underskrida. Märkningen infördes permanent på UniCafes lunchlistor i början av 2015. I samband med beräkningarna som gjorts nu skärptes gränsvärdet för utsläppen som orsakas av UniCafes klimatsmarta luncher till gränsvärdet som anges i One Planet Plate-modellen (0,5 kg CO2e/lunch).

2019 Ylva beräknade koldioxidavtrycket för hela sin verksamhet och UniCafe fick sin första kolbudget.

2021 På UniCafe i Brunnsgården gjordes ett pilotprojekt om beräkning av koldioxidavtrycket som en del av kampanjen ”Klimatportion” som hölls i november.

2022 gjordes en analys av koldioxidavtrycket för alla råvaror, vilket gör att man i framtiden kan göra en ännu mera exakt kolbudget.

För närvarande beräknas inte koldioxidavtrycket av luncherna i Porthanias personalrestaurang.

Mera information:

Antti Ruuska
Hållbarhetsdirektör, Ylva
tfn +358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi