Skip to content

UniCafes åtaganden stöder hållbarare förfaringssätt och minskad användning av engångsplast i restaurangbranschen

UniCafe har anslutit sig till åtagandet för materialeffektivitet i livsmedelsbranschen och till Green deal-avtalet som gäller minskad användning av portionsförpackningar av plast.

Syftet med åtagandet för materialeffektivitet i livsmedelsbranschen är att främja Finlands väg mot ett samhälle med cirkulär ekonomi. De mål som företagen ställt i sina åtaganden måste nås senast 2026.

För UniCafes del innebär det att vi minskar mängden plast i våra engångsförpackningar och minskar matsvinnet. Dessutom underlättar vi återvinningen av plast och informerar våra kunder om förpackningarnas miljöpåverkan.

UniCafe var ett av de första företagen i restaurangbranschen som anslöt sig till det frivilliga Green deal-avtalet vars syfte är att minska användningen av portionsförpackningar av plast. UniCafe anslöt sig i juni 2023.

Som ett resultat av det arbete som gjorts tidigare vid UniCafe innehåller endast ungefär en tredjedel av restaurangernas engångsförpackningar numera plast. Avsikten är att mängden ska minskas ytterligare i och med åtagandena.

Kunderna deltar i arbetet för att minska mängden plast

Största delen av UniCafes take away-portionsförpackningar är tillverkade av förnybart och komposterbart sockerrörsfiber, dvs. bagassefiber. Torra och rena askar förs till kartonginsamlingen, medan våta slängs med blandavfallet.

Bland annat en del av portionsförpackningarna och locken på en del förpackningar samt locken på take away-muggarna innehåller fortfarande plast.

Från och med början av oktober har kunderna kunnat köpa mat även i egna kärl. I fortsättningen kostar UniCafes engångskärl 30 cent. Denna ändring är ett försök att sporra kunderna att använda egna återanvändbara kärl.

I november inleds ett pilotförsök i UniCafe Mejlans, Olivia och Porthania där kunderna uppmanas att ta ett plastlock till take away-muggen endast om de har för avsikt att transportera den heta drycken en längre sträcka.

Svinnet minskas med många olika metoder

Både för att minimera miljökonsekvenserna och med tanke på resursvisheten är det viktigt för oss att den mat vi tillagar inte slängs.  Vi försöker minimera mängden bioavfall som uppstår som tallrikssvinn bland annat genom planeringen av matsedeln och genom att informera våra kunder om utvecklingen av mängden bioavfall.

För att förhindra svinn samarbetar vi också med ResQ Club och säljer överbliven mat i våra restauranger efter lunchtiden.


Mer information:

Anne Immonen
Direktör för affärsverksamheten, restauranger
+358 40 512 5008
anne.immonen@ylva.fi

Livsmedelsbranschen ingick Finlands första åtagande för materialeffektivitet för åren 2019–2021. Restaurangbranschen anslöt sig för den andra avtalsperioden 2022–2026.

Läs mer om UniCafes åtagande för materialeffektivitet i livsmedelsbranschen: www.sitoumus2050.fi/materiaalisitoumukset