Skip to content

Asiakastyytyväisyyskysely: UniCafe nähdään luotettavana ja vastuullisena toimijana

Kuvassa kaksi UniCafen työntekijää hymyilevät nojatessaan metalliseen tankoon Kaivopihan ravintolassa.

UniCafen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä marraskuussa 2022. Kyselyn perusteella UniCafe nähdään luotettavana ja edullisena toimijana. Asiakkaita kiinnostavat etenkin vastuulliset vaihtoehdot sekä vegaaniravintolan palvelut.

Kyselyn tuloksissa nousivat esille erityisesti luottamus UniCafeta kohtaan sekä palveluiden edullisuus. 83 prosenttia vastaajista pitää UniCafeta luotettavana toimijana, ja edullisuus sai avoimissa vastauksissa yli 600 mainintaa. Myös ammattitaitoisuus (84 % vastaajista) ja vastuullisuus (82 % vastaajista) liitetään UniCafen brändiin.

UniCafen omistajayrityksen Ylvan tunsi puolestaan noin 60 prosenttia vastaajista, ja myös Ylvaan vastuullisuus liitetään vahvasti (yli 100 mainintaa avoimissa vastauksissa).

Asiakkaat arvostavat vastuullisuutta

Vastaajien mukaan UniCafen vastuullisuus näkyy toiminnassa erityisesti kasvisruoan tarjoamisena sekä raaka-ainevalinnoissa: vastaajat kiittivät erityisesti itse kasvatettujen kasvisten tuomista ruokalistoille. Myös asiakkaille tarjottavaa mahdollisuutta kompensoida ateriasta syntyvät päästöt ja UniCafen päätöstä luopua naudanlihasta arvostettiin ilmastotekoina.

Osallistujista jopa 59 prosenttia arvioi vastuullisuusnäkökulman vaikuttavan lounasannoksen valintaan. Vaakakupissa painavat erityisesti vastuullisten valintojen esille nostaminen ja mahdollisuus valita kasvisruokavaihtoehto joka päivä. Yli puolet kyselyyn vastanneista olisi myös kiinnostunut käyttämään vegaaniravintolan palveluita.

”Olemme kuulleet asiakkaitamme vegaaniruoan lisäämisestä, ja avasimmekin viime vuoden lopulla täysin vegaanisen Myöhä Bar & Cafén, jossa on tarjolla vegaanilounasta opiskelijahintaan. Haluamme tukea vastuullista ruokailua, minkä vuoksi aiomme lisätä vegaanisten ruokien määrää myös muissa toimipaikoissamme kuluvan vuoden aikana”, kertoo liiketoimintajohtaja Anne Immonen.

UniCafen toimintaa kehitetään kyselyn pohjalta

Asiakastyytyväisyyskysely tarjoaa arvokasta tietoa asiakkaiden kokemuksista ja mielipiteistä. Vastaajista 20 prosenttia koki UniCafen toiminnan parantuneen viimeisen vuoden aikana, kun taas 40 prosenttia koki toiminnan heikentyneen. Kehityskohteitakin löytyi: esimerkiksi vegaaniruokaan toivottiin lisää variaatiota, ja ravintoloiden viihtyisyyteen kaivattiin parannusta.

”Saimme kyselyyn erittäin paljon vastauksia, ja olemme erittäin kiitollisia jokaiselle kyselyyn vastanneelle. UniCafen kehitykseen osallistuminen selkeästi kiinnostaa asiakkaitamme, ja otammekin palautetta mielellämme vastaan, jotta saamme kehitettyä toimintaamme asiakkaillemme sopivaksi. Toimintaa palautetaan yhä normaaliksi pandemia-ajan jälkeen, ja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä. Saatu palaute käydään toimipaikkojen kanssa läpi, ja palautteen pohjalta tehdään kehityssuunnitelmia”, Immonen kertoo.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä sekä sähköpostitse että yleisen linkin kautta marraskuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 2852 UniCafen asiakasta.

Tutustu asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin: https://www.innolink.fi/case/unicafe-tiedote-2022/

Lisätietoa:

Anne Immonen
liiketoimintajohtaja
+358 40 512 5008
anne.immonen@ylva.fi

Kuvassa kaksi UniCafen työntekijää hymyilevät nojatessaan metalliseen tankoon Kaivopihan ravintolassa.