Skip to content

UniCafe tuo kaikkien aterioidensa hiilijalanjäljen asiakkaiden nähtäville

Kaikkien UniCafessa myytävien aterioiden hiilijalanjälki on 7.11.2022 lähtien nähtävissä ruokalistoilta sekä ravintoloissa että verkossa. Hiilijalanjälkitieto löytyy kunkin ruoan raaka-ainelistauksen lopusta.

Ilmaston kannalta parhaat pääruoka-, lisuke- ja juomavaihtoehdot on lisäksi merkitty Ilmastovalinta-merkillä. Ilmastovalinta-merkityistä vaihtoehdoista kootun lounaan hiilijalanjälki on aina korkeintaan 0,5 kg CO2e / lounas. Tämä tarkoittaa, että aterian päästöt pysyvät Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen mukaisissa raameissa.

Ilmastotavoitteissa pysyminen edellyttää, että yritykset tuovat nopeasti tarjolle aidosti ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita. Tämän vuoksi UniCafessa päädyttiin hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä myös uudistamaan ilmastoystävällisten aterioiden merkintätapaa ja kriteereitä.

”Usein käytetty tapa viestiä ruoan hiilijalanjäljestä on ilmoittaa päästömäärä sataa grammaa kohden ja ainoastaan pääruoan osalta. Tämä tekee asiakkaalle mahdottomaksi arvioida koko aterian hiilijalanjälkeä ja ilmastokestävyyttä. UniCafeissa hiilijalanjälki on laskettu koko aterialle ja 1,5 asteen mukaiset annokset on selvästi merkitty Ilmastovalinta-merkillä”, kertoo Ylvan kestävyydestä vastaava johtaja Antti Ruuska.

Ruoka muodostaa merkittävän osuuden arjen ilmastopäästöistä. Suomalaisten lounaiden hiilijalanjälki on tällä hetkellä keskimäärin 1,4 kg CO2e / lounas. Lähtökohtaisesti kaikki UniCafen annokset mahdollistavat asiakkaille ruokailun alle tämän keskiarvon, kun pääruoan kylkeen valitsee Ilmastovalinta-merkityn lisukkeen ja ruokajuoman.

”Päästöjä tulisi leikata kattavasti kaikilla arjen osa-alueilla. Jatkossa UniCafen Ilmastovalinta-merkityt ateriat mahdollistavat sen, että asiakkaidemme arjessa ainakin lounas on kestävissä puitteissa”, summaa Ruuska.

UniCafen hiilijalanjälkilaskenta perustuu vertaisarvioituihin tutkimuksiin

Tyypillisesti ravintolat tekevät hiilijalanjälkilaskelmansa yleisten tietokantojen tai erilaisten keskiarvojen pohjalta. UniCafessa päädyttiin kuitenkin tekemään pohjatyö tarkemmin, jotta nyt saatu tieto olisi hyödynnettävissä myös tulevissa laskelmissa.

Jokainen resepti purettiin auki ainesosa kerrallaan. Kunkin raaka-aineen ilmastovaikutuksia arvioitiin kattavasti huomioiden myös alkuperämaa, ja niille etsittiin parhaiten vastaava vertaisarvioituihin tutkimuksiin perustuva hiilijalanjälkitieto.

”Nyt ymmärrämme paremmin, mistä aterioidemme hiilijalanjälki muodostuu, ja voimme jatkossa päivittää hiilijalanjälkitietoa helposti uuden tutkimuksen valossa. Tällä hetkellä noin kolmannes UniCafen tarjoamista lounaista on ilmastosopimuksen raameissa. Tulevilla ruokalistoilla näiden Ilmastovalintojen, eli 0,5 kg CO2e
-rajan alittavien lounaiden, määrää pyritään kasvattamaan”, Ruuska kertoo.

Kaikkien lounaiden hiilijalanjälki laskettiin Ylvan operoimissa UniCafe-ravintoloissa nyt ensimmäistä kertaa. Tavoitteena oli helpottaa asiakaan ilmastofiksujen valintojen tekemistä arjessa ja tuottaa laskentamalli, jolla uusien ruokien hiilijalanjäljen laskeminen ja ilmastoystävällisten lounaslistojen suunnitteleminen on jatkossa sujuvampaa.


UniCafe on kestävän ruokailun edelläkävijä

2013 UniCafe rakensi palvelutuotannon hiilijalanjäljen laskemisen mallin ja toteutti laskennan ensimmäistä kertaa opiskelijaravintoloissaan.

2014 UniCafe oli mukana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n yhteistyössä WWF:n ja lounasravintoloiden kanssa toteuttamassa Ilmastolounas-hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin Ilmastovalinta-konseptia ja sen yhtenä tavoitteena oli määrittää lounasannosten kasvihuonekaasupäästöille raja-arvo, jonka alle Ilmastovalinta-lounaan päästöjen tulee jäädä. Merkintä otettiin pysyvästi käyttöön UniCafen lounaslistoilla vuoden 2015 alussa. Nyt toteutetun laskennan yhteydessä UniCafen Ilmastovalinta-merkittyjen lounaiden päästöjen raja-arvoa tiukennettiin One Planet Plate -mallin hiilidioksidirajan (0,5 kg CO2e/lounas) mukaiseksi.

2019 Ylva laski koko toiminnalleen hiilijalanjäljen ja UniCafelle laadittiin ensimmäinen hiilibudjetti.

2021 UniCafe Kaivopihassa pilotoitiin aterioiden hiilijalanjälkilaskentaa osana kyseisen vuoden marraskuussa järjestettyä Ilmastoannos-kampanjaa.

2022 aikana tehdyn kaikki raaka-aineet kattavan hiilijalanjälkianalyysin ansiosta hiilibudjetti voidaan jatkossa laskea entistä tarkemmin.

Porthanian henkilökunnan ravintolan lounas ei toistaiseksi ole hiilijalanjälkilaskennan piirissä.

Lisätietoja:

Antti Ruuska
Kestävyydestä vastaava johtaja, Ylva
p. +358 40 176 3142
antti.ruuska@ylva.fi